2009-07-24

Plexi

1965 kom den allra första submarinern med datum, referens 1680. Utmärkande för denna är, förutom datumet med tillhörande förstoringsglas, det höga men platta plexiglaset. Mycket vackert om du frågar oss.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Ange gärna ett namn när du kommenterar så blir det enklare för alla att hålla reda på vem som tycker vad. Tack!