2009-11-30

Finanskrisens inverkan på klockbranchenThe New York Times har i sin Special Report: Watches från förra veckan flera intressanta artiklar.

I en artikel beskrivs hur den schweiziska klockexporten hittills 2009 har minskat med 26 % på världsbasis (- 42 % i USA och - 59 % i Ryssland) och hur detta har resulterat i att 3500 jobb inom klockindustrin har försvunnit bara i år.

Hur Rolex har påverkats av den svaga världsekonomin beskrivs i en egen artikel. Rolex, som inte är börsnoterat, brukar vara hemlighetsfulla inte bara med sina produkter utan också med sina ekonomiska förehavanden. Det spekuleras dock i ett tufft år och en nedgång på en tredjedel (närmare en miljard US-dollar) nämns i artikeln – något som tillskrivs den tidigare nämnda nedgången på den amerikanska marknaden. En fjärdedel av Rolex-klockorna går på export till USA.

Ytterligare en artikel tar upp den tidsinställda bomb som servicebehovet av avancerade mekaniska klockor sägs utgöra. Att serva klockor är kostsamt både för kunden och för  klockföretaget och dessutom tidskrävande. Om klockägare hade valt att skicka sina klockor på service i den utsträckning som rekommenderas hade ekvationen inte gått ihop.

När servade du ditt favoritur senast?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Ange gärna ett namn när du kommenterar så blir det enklare för alla att hålla reda på vem som tycker vad. Tack!